Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

GANJA forts.

Rastafarianerne har innført begrepet i-ree. Det beskriver en høy grad av velbehag, og er det ordet som brukes om ganjaens virkning på sinnet. Begreper som ”høy” og ”stein” i europeiske ungdomsmiljøer er fremmede for ganjarøykeren. Han vil ikke engang karakterisere sin endrede bevissthetstilstand som rus. Det ordet gir assosiasjoner til forvirring og ubalanse – som effekten av rom-drikking...
            Ikke alle blir i-ree a ganja. Enkelte reagerer negativt, eller kjenner ikke noe i det hele tatt, og slutter å bruke det etter litt eksperimentering. Dette blir gjerne forklart med at ikke alle ”har hode til det”, at ”hodet er for svakt”. Noen form for fordømmelse forekommer ikke, til tross for at det vel kan hevdes at det er et visst sosialt press i retning av å røyke ganja.
            Hvorfor anses stoffet som så verdifullt at nesten alle trosser forbudet? Noen uttalelser:

”Det gjør deg sterk og klok.” Ung skolepike
”Det holder hele familien i form.” Husmor
”Får meg til å nyte mer i sex og cricket.” Ung gutt
”En kopp ganja-te hver morgen er den eneste effektive medisinen jeg har funnet mot forstoppelse.” Prest..
”Noen dråper ganja-tonic i maten til ungene når de bråker – og de roer seg ned.” Husmor
”Herb er mot samfunnet – Babylons samfunn. I den betydningen er det et farlig stoff”: Rastafarianer
”Når jeg røyker ganja blir meg mer konsentrert og klarsynt – inspirasjonen blir større, og musikken mye, mye bedre.” Reggae-artist
”Alle blir hyggeligere mot hverandre og vi har det fint sammen.” Ghetto-beboer
”Jeg konsentrerer meg mye bedre om arbeidet og utfører det bedre. Samtidig er det morsommere.” Snekker
”Det får meg til å meditere mer, det gjør meg mer bevisst.” Bonde
”Vi brenner vår røkelse i vårt eget tempel – kroppen.” Rastafarianer

(Uttalelsene, bortsett fra tre, er hentet fra den amerikanske forskningsrapporten ”Ganja in Jamaica”, se litteraturlista. De tre er innhentet av meg selv.)

NEXT

 

Summary in English

GANJA
PART 4

The Rasta concept of ”i-ree” means a high degree of bliss and reflects the reaction of smoking ganja. Not everyone turns i-ree and ganja is consumed for other reasons than getting i-ree. Different people emphasize different aspects of the herb. It can be used against hunger or thirst, but in general it is used simply to feel good. Most people praise it. Only those in power condemn it.

NEXT

Startpage

What is this?

 

 

U-Roy: Chalice in the Palace. From the LP ”Dread in a Babylon”, Virgin Records, 1975. Recorded at Joe Gibbs’ with Erroll Thompson and produced by Tony Robinson.

Provocatively, U-Roy wants to smoke a chalice together with Her Majesty and gives us priceless soundbites as when he tells the queen that they may not be birds of one feather but should stick together. All from the steaming mid-70’s when U-Roy really ruled.

NEXT