Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

Babylons bjeller

I april 1979 holdt Michael Manley en av sine store fjernsynstaler.
            ”Arbeidere, bønder, forretningsmenn, direktører, fedre, mødre, barn, soldater, politimenn, prester, sosialarbeidere, arbeidsløse, de fattige, alle ...”
            ble bedt om å delta i det store samarbeidet:
            ”... De fleste problemer kan og må løses ved at alle oppriktig går sammen om å løse dem. Vi tror at hele landet kan gjøre mer fremgang, bedre fremgang, mer likelig fordelt fremgang, hvis de ulike elementer bare bestemmer seg for å samarbeide på basis av patriotisme, gjensidig forståelse og et generelt engasjement i det rettferdige samfunns prinsipper.”
            Hva var det han ville, da?
            Han ville at alle arbeidere skulle gå med på å holde lønnsøkningen innenfor 10% på et år, og at næringslivet skulle gå med på å holde prisstigningen på det samme. Og det måtte skje frivillig. Social Contract ble prosjektet døpt.
            Opposisjonspartiet fylte Gleaner med rasende kommentarartikler. Det han ville var ikke denne latterlige avtalen, freste de, men lydighet. Han ville bare manifestere sin egen styrke foran neste valg. Eller hvem vet – forberede folket på sovjetiske tilstander? Manley var nettopp kommet hjem fra statsbesøket i Moskva.
            Det forekom en del prinsipiell ros til regjeringen for tanken om at samarbeid i stedet for klassemotsetninger endelig slo igjennom hos sosialistene. Dette hadde jo JLP kjempet lenge for. På den annen side virket ikke Social Contract troverdig, nettopp av denne grunn, - stod det i Gleaner.
            De andre, de som så på TV og leste Gleaner, men ikke gadd å rope så høyt at det nådde inn på partikontorene – de så på hverandre, trakk på skuldrene og fortsatte med sitt.
            Det var ikke deres kontrakt.

I stedet for 1. mai feires Labour Day den 23. mai i Jamaica. Mottoet er samfunnsnyttig arbeid for alle. Demonstrasjonstog er forbudt, fordi det skaper for mye uro til at politiet kan være sikker på å holde full kontroll. I stedet mobiliseres flest mulig til samfunnsnyttig arbeid på dugnad.
            Statsministeren og hans kone, de fleste statsrådene og andre øvrighetspersoner går foran med et godt eksempel ved å legge ned grunnsteinen for et nytt skoleprosjekt, plante et tre eller feie enden av et fortau. I radioen kan man fra morgen til kveld høre rapporter om oppslutningen ved forskjellige dugnadsprosjekter.
            Mottoet i barneåret var ”Labour with love for our children”. En av underoparolene var ”Celebrate your love with Prime Minister Michael Manley”.
            Om kvelden ble det invitert til fest i statsministerens nye kulturhus.

NEXT

 

Summary in English

BABYLONIAN COERSION

The rulers do everything they can to keep the nation together. It’s just that they don’t have the tools. Instead, they use coersion. Unmoved, and inspired in particular by the Rastas, people in Jamaica are constantly questioning government.

NEXT

Startpage

What is this?

 

 

Bob Marley & The Wailers: Survival. From the LP ”Survival”, Island Records, 1979.

On the streets in Kingston, everybody knew that the lyrics were meant for the increasingly unpopular prime minister, Michael Manley: ”How can you be sitting there / telling me that you care?”

NEXT