Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

Babylon

”En mann som er sulten stjeler brød, og dermed bryter han det åttende bud. Han bryter dessuten alle lover fra menneskelige og guddommelige makter – og han blir utstøtt. Fattigdommens vei er synd og død. Ingen ønsker å være fattig.” – Marcus Garvey

Hvor kommer fattigdommen fra? Det er stadig så mange rike mennesker som svarer ”udugelighet” at barn fortsatt lærer det på skolen.
           Nå er det naturligvis ingen andre enn rike som står bak en slik begrunnelse for fattigdom. 107I Norge f.eks. er alle fattige på sol og varme, og kanskje er det derfor jeg ikke har hørt noen påstå at det er en velfortjent fattigdom som skyldes lastefulle egenskaper hos befolkningen. Det ville i så fall ramme også den som kom med uttalelsen.
            På den annen side later det til at nordmenn samlet finner seg i elendigheten, fordi de ikke tror situasjonen lar seg forandre. Eller at de individuelt prøver å bedre tilstanden ved f.eks. en årlig pakketur til Syden.
            Spredte forslag om å selge territoriet Norge til utlandet slik at alle kan forfytte seg til varmere strøk, er hittil blitt avvist som ”utopisme”.

I Jamaica er alle rike på sol, men bare et overveldende flertall er direkte fattige på levevilkår. Et overveldende flertall er altfor lite til å gjøre noe med det, så lenge de andre ikke bare kontrollerer situasjonen, men også definerer den.98
            Det er ikke de rike som er skyteskive for de fattiges vrede. De fleste av dem dro fra øya da sosialdemokratene kom til makten og Michael Manley proklamerte at hele nasjonen måtte stå samlet for å få en slutt på urettferdigheten.

            Etter åtte år har ikke de fattige sett noen annen samling enn det samlede statsbyråkratiets bidrag til å gjøre tilværelsen vanskeligere for dem.

NEXT

Summary in English

BABYLON
PART 1

Marcus Garvey said: ”Poverty is the ultimate evil. Nobody wants to be poor.” Still, too many people today claims that the poor are guilty of their own poverty. Babylon is the Rastaman’s concept of the society that creates poverty and inequality. Rastaman fights against Babylon.

NEXT

Startpage

What is this?

 

 

Horace Andy: Babylon leave Rastaman alone. From the LP ”In the Light”, Hungry Town Recoreds, 1977.
A typical tenor voice in the dancehall tradition, Horace Andy has made a rich contribution on the mainstream reggae scene.

NEXT

BACK