Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

Noen rimsmeder og deres kunst

Selvfølgelig hadde han rett. Jeg satt i tre stive dager og gjennomgikk alt jeg hadde av talk-over-plater. Om lag 50 LPer og like mange store og små singler. Og det var ikke mulig å overføre det til papiret på noen fornuftig måte.
            Nå skyldes dette så mangt. Blant annet at dj-enes språk ikke er engelsk.
            Jamaicas patwa (patois) er riktignok underkjent av myndighetene og særlig turistmyndighetene, som nekter å innrømme at det snakkes noe annet enn en ”dialekt” av engelsk.
            Men folk flest – og særlig ghettobefolkningen – trosser hårdnakket den obligatoriske skoleengelsken, og turer respektløst fram på sitt eget språk. Rastafarianerne går enda lengre. De skaper stadig nye ord, eller bevisste forvrengninger av eksisterende, som ofte etter kort tid er å finne som en naturlig del av gatespråket.
            Patwa har utviklet seg i brytningen mellom slaveeiernes engelsk og noe spansk, og slavenes ulike vestafrikanske dialekter. Vokabularet består hovedsakelig av engelske ord, men med flere hundre afrikanske låneord (oftest fra twi) eller kombinasjoner, og naturligvis en rekke lokale konstruksjoner.
            Grammatikken er helt egenartet og svært forskjellig fra engelsk. Det er her man kan spore de sterkeste afrikanske røttene.
            En språkforsker som studerte patwa ville sannsynligvis konkludere med at dagligtalen i seg selv er svært lyrisk. For det første gjør den brede uttalen at mange flere ord rimer på hverandre enn i engelsk. For det andre inneholder patwa en rekke elastiske småord som kan brukes uten grammatisk, men med stor fonetisk betydning. Resultatet av dette er at dagligspråket nærmest helt konsekvent snakkes i 4/4 takt.
            Dillinger & I-RoyOg at rimsmeden ikke trenger å fjerne seg så langt fra gatesjargongen.

Men hovedgrunnen til at det ikke lar seg gjøre å skrive ned discjockeyenes lyrikk, er ikke språket.
            Talk-lyrikken er, som ordet antyder, kunsten å snakke. Den er så muntlig, og så skapt i øyeblikket – til en gitt rytme – at det ikke lar seg gjøre å overføre det til papiret uten å volde kunstarten grov urettferdighet.
            Men kan du ikke gi dine barn en rosenhave, kan du gi dem en sprayboks med roseduft. Her følger litt talk-over på boks:

Generelt kan man si at dj-enes lyrikk tar opp ethvert tema, tildels respektløst, og nesten alltid dobbeltbunnet.
            At den er opprørsk og samtidig frivol.
            At kunstneren aldri konsentrerer seg om bare ett tema, og at et tema som først er funnet interessant, aldri blir ”utdebattert” eller utbrukt.
            At dj-en som nyhetsformidler og opinionsskaper har vel så stor betydning som dagsaviser og fjernsyn, i et land med elendig skolegang.
            Og at hans jive-talk på sitt beste, og på sitt råeste, er uttrykk for hans dype kjærlighet til og bekymring for Jamaicas fattige, frihetselskende og politisk mishandlede, svarte masser – hans egne bredren and sistren.
            Han kommer som regel fra ghettoen, eller han har levd med den i årevis. Han har vært henfallen til diskotekene siden han var en lickle youth og stod som klistret og så på hvordan de voksne opererte sound-systemet. Siden maste han seg til å få prøve, eller kanskje han var så frekk at han bare satte i gang selv. Så ble han ansatt, først på sultelønn, i et av de omreisende diskotekene.
            ”Gjennomsnittsdiscjockeyen” har hatt en håndfull bestselgere, har gitt ut en LP, kanskje to, og er allesteds nærværende i diskotekenes ville natteliv.
            Dette livet er hardt, men ikke fiendtlig. Få av dem når verdensberømmelse, men alle får prøve seg, og når alt kommer til alt er det ikke verdensberømmelsen som teller, kanskje minst for dem som faktisk har oppnådd det.
            For det platesalget de måtte gjøre utenlands er bare en hyggelig bivirkning av deres egentlige beskjeftigelse: Å formidle underholdning og filosofi, opprør og livsnytelse – samtidig, her og nå.

NEXT

 

Summary in English

THE POETS
PART 1

Try to write down the lyrics in any reggae sound and it looks ridiculous. That’s because the language sung and spoken in Jamaica is not English. Jamaican patwa (patois) has West African Twi, Spanish, Arawak Indian and other words in it along with a sometimes old-sounding English vocabular; it’s from slavery times. Patwa even has its own grammar. So just try. But there is another and even larger difficulty in trying to transfer reggae lyrics to the paper: They are not at all intended for the paper. Especially the DJs’ lyrics are the art of talking.

NEXT

Startpage

What is this?

 

 

JAH LION

Lee Perry: Little Sally Data. From the LP ”Colombia Colly”, Island Records, 1976.
            Lee Perry, aka King Scratch, Jah Lion and lots of other names. The definite multi-artist in Reggae music. Always in control; of course he has recorded, mixed and produced every bit of this LP himself.

NEXT