Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

 

A reasoning - 18 and the last one for now

God
The people of the West believe in Santa Claus but not God. Also, we do not believe in God. We know God. Our God is Jah, Rasta Far I.
            Jah is the God of every religion on earth. Jah is Haile Selassie, King of Kings, Lord of Lords, the conquering Lion of Judah, the living Messiah, and he is Black. Jah is ourselves and the knowledge of another dimension, another wisdom. Who knows God is God.

Gud
Vestens mennesker tror på julenissen, men ikke på Gud. Vi tror heller ikke på Gud. Vi kjenner Gud. Vår Gud er Jah, Rastafari.
            Jah er alle verdens religioners guder. Jah er Haile Selassie, Løven av Juda og den gjenoppstandne Messias, og han er svart. Jah er oss selv, bevisstheten om en annen dimensjon, kunnskap og visdom. Den som kjenner Gud, er Gud.

NEXT (... on with the book - norwegian & english)

English only

I ROY  Crusus Time

 

Startpage

What is this?

SITEMAP