Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

 

A reasoning - 15

Life
Life is loving life, life is loving oneself, life is loving others. Life is love. Life is nature, life is community. Life is meditation. Life is Jah, Rastafari.

Livet
Livet er å elske livet, å elske seg selv, å elske andre. Livet er kjærlighet. Livet er naturen, livet er fellesskapet. Livet er meditasjon. Livet er Jah, Rastafari.

NEXT

I ROY  Crusus Time

 

Startpage

What is this?

SITEMAP