Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

 

A reasoning - 14

We revolutionaries
Now don’t think that we are a political movement. We are a revolutionary movement in a deeper sense.
            We are here to revolutionize the world. But our revolution shall be based on people’s consciousness, not on weapons and not on any greed for power.

Vi revolusjonære
Du må ikke tro vi er noen politisk bevegelse. Men vi er en revolusjonær bevegelse, i dypeste forstand.
            Vi vil revolusjonere verden. Men vår revolusjon vil være basert på menneskenes bevissthet, og ikke på våpen og maktbegjær.

NEXT

I ROY  Crusus Time

 

Startpage

What is this?

SITEMAP