Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

 

A reasoning - 9

Work
Work? For whom? Would we work for these bloodsuckers? Would we contribute to the production of garbage that destroys humans and nature alike and that nobody can afford anyway?
            If you sit down and meditate the whole day you may be a hundred times more worthy for yourself and your fellow beings than if you labour your life away in a factory.
            In this society, most of us have to work to survive. That’s ridiculous. Everybody has a right to live.
            Of course we work. Everything is work. Some of us are fishermen, some are manual workers, some sell farmers’ products on the market, or craft. But a lot of us are unemployed, or refuse to take employment.
            The boy who sells Sky Juice in Victoria Park is doing people a favour. He will probably die from malnutrition. But the paper-movers in the bureaucracy live off other people’s sweat. They will die from the rich man’a life-style diseases.

Arbeid
Arbeid? For hvem? Skal vi arbeide for disse utsugerne? Skal vi være med på å produsere søppel som ødelegger mennesket og naturen og som dessuten ingen har råd til å kjøpe?
            Om du sitter og mediterer en hel dag kan du være hundre ganger mer nyttig for deg selv og dine medmennesker enn om du står og svetter i en fabrikk.
            I dette samfunnet må de fleste av oss arbeide for å overleve. Det er jo latterlig. Skulle ikke alle ha rett til å leve?
            Selvfølgelig arbeider vi. Alt er arbeid. Noen er fiskere, andre er håndverkere, en del lever av å selge jordbruksprodukter eller kunsthåndverk. Men mange av oss er arbeidsløse, eller nekter å ta lønnsarbeid.
            Gutten som selger is i Victoria Park er til nytte og glede. Han dør trolig av mangelsykdommer. Men papirslukerne i byråkratiet lever av andres svette. Og de dør av hjerteinfarkt.

NEXT

I ROY  Crusus Time

 

Startpage

What is this?

SITEMAP