Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

 

A reasoning - 7

America
Most of all the cultural and material crap comes from America.
            Where has America got its money from? From the third world. And from the black people within its own borders. In America, child slave labour exists side by side with the most opulent abundance in the world. It makes us sick.

Amerika
Det meste av all kulturell og materiell dritt kommer fra Amerika.
            Hvor har Amerika fått pengene sine fra? Fra den tredje verden. Og fra de svarte som lever innenfor Amerikas egne grenser. Amerika er landet hvor barneslaveriet eksisterer side om side med verdens villeste overflod. Den svarte mann spyr av det.

NEXT

I ROY  Crusus Time

 

Startpage

What is this?

SITEMAP