Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

 

A reasoning - 6

The white man
We don’t denouce anybody because they are white. But it is a sad fact that those who are responsible for most of the world’s misery belong to that degenerated, despirited race.
            We don’t hate white individuals but we are tired of the white society, the white values, the white people’s fake products and their ungodly manners.
            Throughout centuries of slavery we have experienced that the colour of your skin is not insignificant. We know that the black race is a proud and beautiful race. Would we shake the white man’s hand and promise to forget everything about skin colour? That would only lead us into a new era of white supremacy.
            That is how it is, and so we don’t want to have anything to do with white society.

De hvite
Vi fordømmer ingen fordi de er hvite. Men det er et sørgelig faktum at det er representanter for denne degenererte, åndsfattige rase som har skapt mesteparten av all elendighet i verden.
            Vi hater ikke hvite enkeltpersoner, men vi er trette av det hvite samfunnet, de hvite verdiene, de hvites plastprodukter og deres skrikende åndsfattigdom.
            Vi har også erfart, gjennom århundrers slaveri, at rase og hudfarge ikke er likegyldig. Vi er oss bevisst at den svarte rasen er en stolt og vakker rase. Skulle vi veksle håndtrykk med hvite liberalere og love hverandre å glemme alt som heter hudfarge? Det ville bare lede inn i en ny æra av mer fordekt, hvit undertrykkelse.
            Vi vet det er slik. Derfor vil vi ikke ha noe med det hvite samfunnet å gjøre.

NEXT

I ROY  Crusus Time

 

Startpage

What is this?

SITEMAP