Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

En reasoning

Når rastafarianeren tenner sin chalice og synker ned i en reasoning, er han ett med himmel og jord.
            Han er klar over at hans synspunkter ikke er helt gangbare i det store samfunnet. Det er heller ikke hans hensikt å erobre det:

            We don’t want to control the universe / All we need is water to qhench our thirst.

Derfor er det sjelden han finner det bryet verdt å ordlegge seg på en måte som gjør det lettere for babylonerne å forstå hva han sier. Og derfor har de så lett for å avskrive rastafarianeren og filosofien hans.
            Likevel – gang på gang har han forsøkt å forklare nysgjerrige utenforstående essensen i sin filosofi. Men det er mer enn en språkbarriere som skiller*.
            Selv om ganja neppe er det mest vesentlige bidrag til forståelse, vil jeg tro det kan hjelpe noe. De følgende sitatene er en Rastamans utsagn gjennom en reasoning.

* De lange reasonings som alle bredren deltar i, er uten tvil hovedårsaken til den dialektiske rikdom som rastafarianerne besitter. Alle får uttrykke seg i total frihet med hensyn til tid, form og innhold. I reasoningene er det vanlig med fri bruk av begreper og symboler, spontan høyttenkning, sofistikerte analyser av lokale problemer så vel som verdensbegivenheter. – Ganja blir brukt i overflod, som et ytterligere bindemiddel mellom de tilstedeværende. Stemningen kan variere fra det dypeste alvor til vill humor, men den er alltid sakral. (J. Owens: ”Dread”)

 

NEXT

Summary in English

A reasoning

A Rasta reasoning can be anything, the main ingredient being that thoughts and ideas are shared. It is usually but not necessarily accompanied by a waterpipe, the chalice.

The following is a digest of several reasonings. English translation first, then in norwegian - no music...

NEXT

Startpage

What is this?

 

 

I ROY  Crusus Time

Tapper Zukie & Knowledge: What's Yours. Disco-45 (Maxi-single), New Star, 1977. Produced by Tapper Zukie and Lee Perry.
Tapper's real name is David Sinclair. Born in 1955, the man has made a profound impact on the more heavy roots reggae scene. This is one of Tappa's most compelling productions among many. The little sound-bite you are allowed to get here can be expanded (external youtube link on the right) .

NEXT

Next page with reggae music
HERE

SITEMAP