Reggaeboka

FORRIGE KAPITTEL (BACK)

En livsfilosofi

Rastafarianeren er er dypt religiøst menneske.
            Han er ikke i tvil om at Gud styrer verden. Men han tror ikke på noen oversanselig gud.
            Han lengter etter det lovede land. Men det er ikke noen diffus himmel.
            Han leser Bibelen, men han nekter å bruke den hvite manns briller.
            Han tror at rettferdighet må sje fyldest. Den som begår urett i livet, vil bli straffet i livet, – eller ved å bøte med livet. Selv ville han aldri drømme om å gripe til sverd.
            Han er ikke villig til å la innholdet i ord som urett og synd bli gjenstand for noen teologisk debatt. Han mener at disse ordenes innhold er like krystallklare som den urett han ser overalt omkring seg. Hvem er tyven – den fattige som stjeler for å overleve, eller de rikes skatteinnkrevere? Hva er bedrageri – å omgå samfunnsbestemmelser som er satt opp for å holde massene nede, eller å sette opp bestemmelser som det er umulig å etterleve?
            Han tror ikke på noen religion, for tro, det er uvisshet. Han uttaler seg bare om det han vet, og det er ingen skam ikke å vite.
            Fordi han kjenner sin gud, Jah, regner han seg også som autoritativ talsmann for Jah. Til tider er han Jah.
            Han har alt mot seg. Sin fortid, sin nåtid, sin fremtid. Allikevel er han stolt.
            Han mediterer mye.
            Han lever i-tal, i pakt med naturen. Han har gjennomført dette både for sitt kosthold, sin bekledning, sin personlige hygiene og sitt fellesskap med andre.
            Han benekter at rastafarianismen er noen politisk opprørsbevegelse. Politikk er et babylonsk fenomen. Krig og væpnet revolusjon er nøye knyttet til politikk og representerer Babylons nakneste ansikt.
            Han innrømmer villig at han er en opprører, men han vil revolusjonere sinnet og tanken, og hans våpen er ordet og livet.
            Hans drøm er et fritt fellesskap i et fritt Afrika.

Men vil Afrika ha ham?
            Det var snekkere, murere, rørleggere, elektrikere og andre med solid håndverkerutdannelse som ble ønsket særlig velkommen av Etiopias myndigheter under forhandlingene som fulgte etter professorutredningen av 1960.
            Det ble også understreket at Etiopia ikke lå til rette for noen masseinnvandring.

I Kingstons ghetto blir rastafarianerne flere og flere, fattigere og fattigere.
            De har stort sett ingen utdannelse.
            De vil sannsynligvis bli en plage for enhver regjering i ethvert kjent og utprøvd samfunnssystem.
            Dette vet de.

”Rastafarianeren er utvilsomt en kontradiktorisk figur. På samme tid et symbol på opprør og reaksjon, på progressiv styrke og arkaiske impulser, på lovprisning og forakt, frihet og selvfornektelse, håp og desperasjon.” (J. Owens: ”Dread”.)

NEXT

 

Summary in English

The Rasta

...is a sincerely religious person. He believes in God, but God is here and everywhere and not in any heaven. He longs for the promised land, but it is not in the skies. He reads the Bible, but he does not put on the white man’s spectacles to read it. He believes in truth and right here and now. He meditates a lot, he knows God well, and from time to time he is God himself. His life is i-tal, or organic. His goal is a free community life in a free Africa. However, he is poor and has no formal education. The states and governments of Africa do not want him.

NEXT

Startpage

What is this?

 

 

I ROY  Crusus Time

Burning Spear: Black Disciples. From the LP "Dry and Heavy", Island Records,
1977.

Recorded at Harry J Studio, Kingston, this album is Burning Spear's
perhaps most compelling sound in my opinion, not only just as "dry and
heavy" as the title suggests but absolutely desperate.

NEXT